Gake no ue no Ponyo / Ponyo

Japanese

Hayao Miyazaki

2008

29 x 20 in (74 x 51 cm)

Animation, Fantasy

Unfolded

Studio Ghibli

 

£400

 
Continue shopping