Chong Qing Sen Lin / Chungking Express

US

Kar Wai Wong

1994

Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro

41 x 27 in (104 x 69 cm)

Comedy, Crime, Romance

Unfolded

ICA, Jet Tone Production

 

£95

 
Continue shopping